Bài Tập Về So Sánh Bằng

     

Là tín đồ học giờ Anh, chắc hẳn bạn đã gặp kết cấu so sánh trong giờ Anh bởi đó là một trong số những phần kiến thức khá phổ cập và quan trọng. Tuy nhiên, nhằm làm bài xích tập câu đối chiếu trong giờ Anh cần dựa theo ngữ cảnh, tùy theo trường hợp rõ ràng và mục đích cụ thể. Hãy thuộc mình làm một số trong những bài tập về so sánh trong tiếng Anh để hiểu rộng nhé!

*

Trước tiên, để hoàn toàn có thể làm bài tập về câu đối chiếu trong giờ Anh, mình sẽ tổng hòa hợp lại một trong những kiến thức cơ bạn dạng về so sánh trong giờ Anh: Trong giờ đồng hồ Anh, có một số trong những loại so sánh sau:


Contents

Các cấu tạo so sánh trong tiếng Anh cơ bản:So sánh nâng caoBài tập 4: Viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi

Các cấu tạo so sánh trong giờ Anh cơ bản:

So sánh bằng

Sử dụng khi so sánh cái này như dòng kia, bằng cái kia.

Bạn đang xem: Bài tập về so sánh bằng

Công thức: as + adj/adv + as hoặc so + adj/adv + as

Ví dụ: nam giới sings as beautifully as a singer.( phái nam hát hoặc như ca sĩ.)

So sánh hơn

Sử dụng khi so sánh cái này hơn dòng kia

Công thức:

– với tính từ, trạng từ một âm tiết: adj/adv- er + than

Ví dụ: Hang is taller than Thao. ( Hằng cao hơn Thảo)

– cùng với tính từ, trạng trường đoản cú 2 âm tiết trở lên: more + adj/adv + than

Ví dụ: Hang is more beautiful than Thao. ( Hằng đẹp tuyệt vời hơn Thảo)

*

So sánh nhất

Sử dụng khi so sánh cái thì hơn toàn bộ những mẫu khác

Công thức:

– với tính từ, trạng từ một âm tiết: the + adj/adv- est

Ví dụ: nam is the tallest in my classroom.

– cùng với tính từ, trạng từ bao gồm 2 âm ngày tiết trở lên: the + most + adj/adv

Ví dụ: This is the most difficult problem ( Đây là vụ việc khó nhất)

So sánh nâng cao

Ngoài 3 dạng so sánh cơ bản như trên, trong tiếng Anh còn một vài dạng so sánh đặc biệt và bạn cần hiểu chúng để rất có thể làm những bài tập đối chiếu trong tiếng Anh nâng cao.

*

So sánh kém

– so sánh kém hơn

Với tính từ, trạng từ:

S + V + less + adj/adv + than + noun/pronoun = S + V + not as + adj/adv + as + noun/pronoun

Với danh từ:

Danh từ đếm được: S + V + fewer + plural noun + than + noun/pronoun

Danh từ không đếm được: S + V + less + uncountable noun + than + noun/pronoun/ clause

– so sánh kém nhất: S + V + the least + adj/adv + noun/ pronoun/ clause

So sánh kép

– giả dụ câu có 1 ý:

Đối cùng với tính từ ngắn: S + V + Adj/ adv-er + & + adj/adv-er

Đối cùng với tính tự dài: S+ V + more và more + adj/adv

– giả dụ câu có 2 ý:

Đối cùng với tính từ ngắn: The + adj/ adv-er + S + V, The + adj/ adv-er + S + V

Đối cùng với tính trường đoản cú dài: The + more + adj/adv + S + V, The + more + adj/ advn + S + V

– Một số cấu tạo khác

The more + S + V, the more + S + V

The less + adj/ advdài + S + V, the less + adj/ advdài + S + V

More và more + N

Less and less + N

*

So sánh bội số

S + V + bội số (twice, three, times,…) + as + much/ many/ adj/ adv + as + noun

Sau đó là các dạng bài xích tập đối chiếu trong giờ đồng hồ Anh bao gồm đáp án

Bài tập 1: bài bác tập trắc nghiệm so sánh hơn chọn câu trả lời đúng

1. Thao is ……. Singer.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. It is ……. In the đô thị than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

3. Quynh is ……. Student in her class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

4. Math is thought to be ……. Than Literature.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

5. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

6. Tung is ……. Than Nam.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

7. She is …………… than her sister.

A. Quieter B. The quietest

C. The more quiet D. As quiet

Đáp án bài bác tập 1:

1.C 2.C 3.C 4.A 5.D 6.C 7.A

Bài tập 2: bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh sử dụng từ mang lại sẵn

1. A lemon/ not sweet/ as/ an orange.

___________________________

2. A rose/ more/ beautiful/ a weed.

___________________________

3. Thuong/ tall/ student / in my class.

___________________________

Đáp án bài tập 2:

1. A lemon is not as sweet as an orange.

2. A rose is more beautiful than a weed.

3. Thuong is the tallest student in my class.

Bài tập 3: search lỗi không nên trong câu với sửa lại đến đúng

1. Nobody is happy than Miss Snow is.

Xem thêm: Đóng Vai Người Lính Trong Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Kể Lại Bài Thơ (Ngắn Gọn, Hay Nhất)

2. The more you have, the most you want.

3. Japanese cars are the more expensive car in the world.

4. The faster you drive, the more like you are to have an accident.

5. Jerome has half as much records now as I had last year.

*

Đáp án bài xích tập 3:

1. Happy- happier

2. Most- more

3. More- most

4. Like- likely

5. Much- many

Bài tập 4: Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi

1. Have you got any bigger than that one?

Is this____________________?

2. This is the most delicious cake I’ve ever tasted.

I’ve_____________________.

3. My grandmother is older than every one in my family.

My grandmother is the_____________________.

4. She speaks too much and people feel bored

The more_____________________.

5. No river in the world is longer than the Nile.

The Nile______________________.

*

Đáp án bài xích tập 4

1. Is this the smallest hat you’ve got?

2. I’ve never tasted a more delicious cake than this one.

3. My grandmother is the oldest in my family.

4. The more she speaks, the more bored people feel.

5. The Nile is the longest river in the world.

Xem thêm: Mua Sữa Giảm Cân Vinamilk Ở Đâu, Công Dụng Sữa Giảm Cân Vinamilk

Các bài bác tập trên để giúp bạn thành thạo hơn khi làm bài xích tập đối chiếu trong tiếng Anh ở trường lớp. Các bạn nên siêng năng ôn luyện liên tiếp và làm những bài tập giờ đồng hồ Anh về đối chiếu để chuyên môn tiếng Anh của bạn dạng thân ngày một nâng cấp hơn. Hy vọng với đầy đủ gì mình đã chia sẻ cùng những bài bác tập đối chiếu tiếng Anh trong bài viết sẽ giúp ích nhiều cho bạn.