BÀI TẬP THERE IS THERE ARE CÓ ĐÁP ÁN

     

Bài tập there is there are là những cấu trúc hay mở ra cùng nhau trong tiếng anh. Nó dùng làm nói đến sự tồn trên của một máy gì đó, có thể hiểu nghĩa của chính nó là “Có gì đó”.

Bạn đang xem: Bài tập there is there are có đáp án

Bên cạnh kia there is there are còn dùng làm đặt câu hỏi xác dấn sự vĩnh cửu của một đồ vật thể, sự thiết bị nhất định. Tuy nhiên hai cấu trúc này bao gồm sự biệt lập về biện pháp dùng, nếu như không nắm rõ rất giản đơn bị nhầm lẩn. Vì chưng vậy để hoàn toàn có thể hiểu rộng về kết cấu there is there are, hãy cùng tìm hiểu thêm các bài tập phổ biến dưới trên đây nhé!

*

I. Con kiến thức

Trong giờ đồng hồ anh, There is với There are được dùng để cho biết có dòng gì, bạn nào đó tồn tại ở hiện tại. Với ba thể là khẳng định, tủ định và nghi vấn. Sau đây để sở hữu thể dứt tốt những bài tập there is there are, hãy cụ rõ kết cấu của there is và there are mặt dưới:

CẤU TRÚC THERE IS

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Thể khẳng định để ý nguyên tắc về cấu trúc: There + be +…

– There is + singular noun (danh tự số ít) / uncountable noun (danh từ không đếm được) + trạng ngữ (nếu có)

Trước danh từ bỏ số ít yêu cầu dùng mạo trường đoản cú “a, an, the”.Trước danh từ ko đếm được không dùng mạo tự a hoặc an nhưng hoàn toàn có thể thêm những lượng từ bỏ như no (không), a little (một ít), little (rất ít), much (nhiều) xuất xắc a lot of/lots of (nhiều).
Thể phụ định của there is chính là sau rượu cồn từ khổng lồ be, sẽ sở hữu thêm NOT cùng cũng thường cố nhiên từ ANY để nhấn mạnh sự không tồn tại.

Lưu ý NOT chỉ với phó từ, đề xuất not được thực hiện khi đứng trước một số từ như: much, many, a, any, enough…

Cấu trúc sinh sống thể phụ định là:

– There is not + any + uncountable noun (danh từ không đếm được) / singular noun (danh từ số ít) + trạng ngữ (nếu có).

Với cấu trúc thắc mắc nghi vấn yes/no, cần đặt rượu cồn từ to be lên trước there. Hôm nay ANY áp dụng với thắc mắc plural noun (danh trường đoản cú số nhiều) với uncountable noun (danh từ ko đếm được).

Câu trả lời cho thắc mắc sẽ là there is. Cấu trúc như sau:

Is there + (any) + singular noun/uncountable noun + trạng từ bỏ (nếu có)?Are there + any + plural noun + trạng từ (nếu có)?

CẤU TRÚC THERE ARE

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Thể khẳng định chú ý nguyên tắc về cấu trúc: There + be +…

– There are + plural noun (danh trường đoản cú số nhiều) + trạng ngữ (nếu có)

Đứng trước danh từ số nhiều thông thường sẽ có số đếm (two, three…) hoặc many, a few, few, some, a lot of, no…
Thể phụ định của there are chính là sau rượu cồn từ khổng lồ be, sẽ có được thêm NOT cùng cũng thường cố nhiên từ ANY để nhấn mạnh vấn đề sự không tồn tại.

Lưu ý NOT chỉ với phó từ, cần not được sử dụng khi đứng trước một số trong những từ như: much, many, a, any, enough…

– There are not + any + plural noun (danh từ bỏ số nhiều) + trạng từ (nếu có)

Với cấu trúc câu hỏi nghi vấn yes/no, buộc phải đặt hễ từ lớn be lên trước there. Từ bây giờ ANY thực hiện với câu hỏi plural noun (danh từ số nhiều) và uncountable noun (danh từ ko đếm được).

Câu vấn đáp cho thắc mắc sẽ là there are. Kết cấu như sau:

Are there + any + plural noun + trạng trường đoản cú (nếu có)?

– chú ý đối với câu hỏi How many…? Chỉ được áp dụng với những danh trường đoản cú số các (plural noun).

How many + plural noun (danh tự số nhiều) + are there + trạng trường đoản cú (nếu có)?

– ví như danh từ bước đầu trong chuỗi là danh tự số ít hoặc danh từ không đếm được, bọn họ sẽ sử dụng cấu tạo There is.

– nếu danh từ ban đầu là danh từ số nhiều, bọn họ sẽ sử dụng cấu tạo There are.

*

II. Bài tập there is there are

Bài 1. Điền There is/There are vào chỗ trống ưng ý hợp:

1. …….… a lot of furniture in the room.

2. ……..… a pack of tissue papers, a mini mirror & some pens.

3. …………. Any art books on the shelf?

4. ………….. A oto in your yard?

5. ………….. Many Aquafina bottles in my apartment.

6. ……………… water in the tank.

7. …………… a dozen eggs, a milk bottle and some lemons.

8. …………… a big bottle on the table.

9 …………… four cats và a dog in my house.

10. …………… an ice – cream in the fridge.

11. …………… a laptop, a mouse và two pens in my bag.

12. …………… a theater near her house.

13. …………… many chairs in the living – room.

14. …………… furniture in that room.

15. …………… some children in the yard.

16. …………… many quiz programs on TV last night.

17. …………… many fans in the room.

Đáp án:

1. There is2. There are3. Are there4. Is there5. There are6. There is
7. There are8. There is9. Thre are10. Thre is11. There is12. There is
13. There are14. Thre is15. There are16. There are17. Thre are X

Bài 2: chuẩn bị xếp các từ đã cho bên dưới thành câu hoàn chỉnh:

1. There/big/mirror/my younger sister/bedroom.

2. There/anybody/the room?

3. There/not/any/biscuits/left.

4.There/two chairs/front of/table/room.

5. There/five French students/his class.

6. There/four other people/are/ still/arrive.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Xây Dựng Và Trình Bày Luận Điểm Violet, Môn Ngữ Văn

7. There/not/difficult/questions/last Math exam.

8. There/many/tattoo ideas/her/choose.

9. There/a dustbin/near my bed.

10. There/a new restaurant/center of town/sell Korea food.

11. There/not/a freezer/his table.

12. There/any cliens/store?

13. There/no milk/left/the bottle.

Đáp án:

1. There is a big mirror in my younger sister’s room.

2. Is there anybody in the room?

3. There are not any biscuits left.

4.There are two chairs in front of the table in the room.

5. There are five French students in his class.

6. There is four other people who are still lớn arrive.

7. There are many difficult questions in last Math exam.

8. There are many tattoo ideas for her to lớn choose.

9. There is a dustbin near my bed.

10. There is a new restaurant in the center of town which sell Korea food.

11. There isn’t a freezer in his table.

12. Are there any cliens in the store?

13. There is no milk left in the bottle.

Bài 3: search lỗi sai và sửa (nếu có)

1.There aren’t some pencils in the bag.

2. There isn’t some water in the glass.

3. There are a letter on his desk. His father brought it from the post office.

4. There are a ring, two desks, a notebook on the table.

5. There aren’t any money in her wallet.

Đáp án:

1. Some ➔ any

2. Some ➔ any

3. Are ➔ is

4. Are ➔ is

5. Aren’t ➔ isn’t

Bài 4: Điền mạo từ a/an/some/any vào nơi trống các câu sau sao để cho phù hợp:

1. Is there ……………….. Hospital near here?

2. There are……………….. Students in the class.

3. There is ……………….. Famous restaurant next to lớn the post-office.

4.There are ……………….. People in the yard near my house.

5. Are there ……………….. Tourist in that resort?

6. There are ……………….. Bears near the monkey.

7. There is ……………….. Elephant with ……………….. Tiger in the zoo.

8. There is no longer ……………….. Justification for private schools in France.

9. There is ……………….. Organization called BE.

Xem thêm: Gợi Ý Cho Bạn Hai Cách Ngâm Ớt Xanh Với Nước Muối, Nội Dung Không Tồn Tại

10. There aren’t ……………….. Candies in the package.

Đáp án:

1. Any2. Some/a lot of3. A4. Some5. Any
 6. Some7. An – a8. Any9. An10. Any