BÀI KIỂM TRA LỚP 5

     

a) (1dfrac13 imes 1dfrac14 imes 1dfrac15 imes 1dfrac16 imes 1dfrac17 imes 1dfrac18 = )

b) (1dfrac13:1dfrac14:1dfrac15:1dfrac16:1dfrac17:1dfrac18 = )

Câu 7.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra lớp 5

 Có nhì vòi nước cùng chảy vào một trong những bẻ không đựng nước. Nếu vòi đầu tiên chaỷ riêng thì sau 9h sẽ đầy bể. Giả dụ vòi đồ vật hai chảy riêng thì sau 6 giờ đã đầy bể.

Hỏi nhị vòi cùng chảy lúc 8 giờ 24 phút thì cho tới mấy giờ đồng hồ đầy nước?

Câu 8. Tìm a biết a là số từ bỏ nhiên:

(left( dfrac67 + dfrac14 ight):left( dfrac1914 - dfrac14 ight)

*

Câu 4.

Phương pháp:

*) hoàn toàn có thể viết láo lếu số thành một phân số có:

- Tử số bởi phần nguyên nhân với chủng loại số rồi cùng với tử số tại vị trí phân số.

- chủng loại số bằng mẫu số tại phần phân số.

*) Để viết phân số bên dưới dạng láo lếu số ta mang tử số phân chia cho mẫu số, thương trong phép chia chính là phần nguyên, phần phân số bao gồm tử số là số dư còn chủng loại số là mẫu mã số của phân số ban đầu.

Cách giải:

a)(5dfrac34 = dfrac5 imes 4 + 34 =dfrac234)

Chọn C.

b) Ta gồm (38 : 3 = 12) dư (2) nên (dfrac383 = 12dfrac23)

Chọn B.

Câu 5. 

Phương pháp:

- Đổi hai số đo về cùng đơn vị đo rồi so sánh tác dụng với nhau.

- Áp dụng phương pháp đổi: (1) tấn (=10) tạ.

Cách giải:

Ta có:

+) (1dfrac34) tấn (dfrac74) tấn (= dfrac704) tạ.

Xem thêm: Gợi Ý Viết Bài Cảm Xúc Về Người Chiến Sĩ Biên Phòng, Cảm Nghĩ Của Em Về Bộ Đội Biên Phòng

(Vì ( dfrac74 imes 10 =dfrac704)

+) (10dfrac34) tạ (=dfrac434) tạ.

Mà: (dfrac704) tạ (>) (=dfrac434) tạ

hay (1dfrac34) tấn (>;10dfrac34) tạ

Vậy ta tất cả đáp án như sau:

a) S; b) S; c) Đ.

Câu 6.

Phương pháp:

Đổi láo số thành phân số rồi tiến hành phép tính với các phân số như thông thường.

Cách giải:

a) (1dfrac13 imes 1dfrac14 imes 1dfrac15 imes 1dfrac16 imes 1dfrac17 imes 1dfrac18)

( = dfrac43 imes dfrac54 imes dfrac65 imes dfrac76 imes dfrac87 imes dfrac98)

(=dfrac4 imes 5 imes 6  imes 7  imes 8  imes 93 imes 4 imes 5 imes 6  imes 7  imes 8 )

( = dfrac93 = 3.)

b) (1dfrac13:1dfrac14:1dfrac15:1dfrac16:1dfrac17:1dfrac18)

( = dfrac43:dfrac54:dfrac65:dfrac76:dfrac87:dfrac98)

( = dfrac43 imes dfrac45 imes dfrac56 imes dfrac67 imes dfrac78 imes dfrac89)

(= dfrac4 imes 4 imes 5 imes 6  imes 7  imes 83 imes 5 imes 6  imes 7  imes 8 imes 9 )

(=dfrac4 imes 43 imes 9 =dfrac1627.)

Câu 7. 

Phương pháp:

- Coi cả bồn nước là (1) đối kháng vị.

- tìm số phần bồn tắm vòi trước tiên hoặc vòi thứ hai chảy được vào (1) tiếng ta mang (1) phân chia cho khoảng thời gian để vòi trước tiên hoặc vòi máy hai tung đầy bể.

- Tính tổng số phần bồn tắm vòi đầu tiên và vòi máy hai chảy được trong (1) giờ.

- tìm kiếm số giờ nhằm bể đầy nước trường hợp hai vòi thuộc chảy ta đem (1) phân chia cho tổng số phần bồn tắm vòi đầu tiên và vòi thiết bị hai tan được vào (1) giờ.

- Tìm thời gian lúc bể đầy nước ta lấy thời gian lúc nhì vòi bắt đầu chảy vào bể cùng với thời gian hai vòi tung đầy bể

Cách giải:

Trong 1 tiếng vòi trước tiên chảy được số phần bồn tắm là:

(1:9 = dfrac19) (bể)

Trong 1 giờ đồng hồ vòi máy hai rã được số phần bồn tắm là:

(1:6 = dfrac16) (bể)

Trong 1 giờ cả nhì vòi tan được số phần bồn tắm là:

(dfrac16 + dfrac19 = dfrac518) (bể)

Thời gian nhì vòi chảy đầy bể là:

(1:dfrac518 = dfrac185)(giờ)

(dfrac185)(giờ) (= 3) tiếng (36) phút

Bể đầy nước lúc:

(8) giờ (24) phút (+ ;3) giờ (36) phút (= 12) giờ

Đáp số: (12) giờ đồng hồ .

Câu 8. 

Phương pháp:

- Tính giá trị ở vế trái rồi từ kia tìm số tự nhiên thích hợp.

Xem thêm: Tranh Treo Đối Diện Cửa Chính Nên Treo Gì, Tranh Treo Đối Diện Cửa Chính

- Biểu thức tất cả dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, quanh đó ngoặc sau.

Cách giải:

Ta có:

(left( dfrac67 + dfrac14 ight):left( dfrac1914 - dfrac14 ight) )

(=left( dfrac2428 + dfrac728 ight):left( dfrac3828 - dfrac728 ight) )